תכניות דירה

דירת 5 חד’ – טיפוסי

דירה: 121 מ”ר + מרפסת: 15.5 מ”ר

התכניות והמפרט הטכני המוצגים במצג זה לרבות ריהוט, אביזרים שונים, מידות והדמיות הינם לצרכי המחשה בלבד ואינם מחייבים את החברה.

את החברה יחבייו רק תכניות המכר והמפרט שיוצורפו להסכם. המידות בתכניות הינן לפני טיח ו/או ציפוי. ייתכנו שינויים בצנרת ובתשתיות של הבניין לרבות במיקומים, על פי קביעת החברה.

התכנית הינה לפני היתר וייתכנו בה שינויים. ט.ל.ח